Gezondheidsmanagement thuis en op het werk

Gezondheidsmanagement thuis en op het werk

 

Het kabinet versoepelt de coronaregels per 1 juli verder dan eerder was aangekondigd. Op de persconferentie kondigden premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) aan dat er straks geen bovengrens meer geldt voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wél moeten zij anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Langzaam aan wennen aan een nieuwe situatie is niet makkelijk binnen een gezin, in een bedrijf laat staan in een land met 17 miljoen mensen. Een ieder heeft daar wel een mening over. Dat mag gelukkig in ons land ook vrijelijk worden geuit. 

 

 

Maar hoe zal het zoveel besproken ‘nieuwe normaal’ nu ingevuld worden? Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik vind het een verademing op de weg nu er zoveel gebruik wordt gemaakt van het thuiswerken. Minder stress van de mede-weggebruiker en amper files!  Stel dat het thuiswerken door veel bedrijven wordt opgepakt, dat heeft een hele grote impact. Niet alleen dat er minder verkeer op de weg is, maar ook de minimale bezetting op vele kantoren. Hoe gaat dat vorm krijgen? Terugdringing van grote kantoorgebouwen en leegstand van kantoren? Meer flexplekken? Minder fysieke aanwezigheid op kantoor? Krijgen bedrijven het dan te maken met nieuwe ARBO-regels? Waar wordt dan op gelet? Waarop wordt dan een kamer, of hoekje beoordeeld? En wat te denken van de bureaustoel en werken aan de keukentafel? In hoeverre reiken de consequenties voor wat betreft het beleid op Gezondheidsmanagement? 

 

Een paar jaar geleden werd het Gezondheidsmanagement bij vele bedrijven geïntroduceerd. Een mooi en zeer vooruitstrevend plan, vond ik toen al. Binnen die bedrijven werd nagedacht over de gezondheid van werknemers als strategisch thema. Eerlijk is eerlijk, elk bedrijf is gebaat bij gezond personeel. Werkstress en balans tussen werk en privé is volgens vele rapporten de grootste gezondheidsrisico. Terugblikkend op de Coronacrisis is bovendien gebleken dat het veel flexibiliteit heeft gevergd, zowel voor werkgever als werknemer. Nog nooit werd het menselijk kapitaal zo duidelijk zichtbaar. 

 

Op gebied van Gezondheidmanagement is veel aandacht gegeven aan de mentale druk. Burn-out was bijna net zo veel voorkomend als ‘een griepje’, zeker in de meer stressgevoelige sectoren zoals het onderwijs. Verzuim door werkstress leidt jaarlijks dan ook tot enorme kosten. Nieuwe gerelateerde beroepen zoals de bedrijfspsycholoog en bedrijfsmaatschappelijk werker zijn beslist waardevol. Evenals de fitness- en sportmogelijkheden die bedrijven bieden ter voorkoming van de fysieke overbelasting en ter bevordering van de lichamelijke conditie. In vele artikelen die hierover zijn verschenen,  is het mij opgevallen dat er weinig tot geen aandacht wordt gegeven aan voeding. Niet vreemd, immers voeding is ook een ieders eigen verantwoordelijkheid. Echter, in mijn beleving is voeding zeer essentieel omdat voeding niet alleen eten is. In mijn vorige blogpost schreef ik daar al over, maar de kracht zit in de herhaling.  Eten neemt een centrale plaats in ons leven in, maar in onze (Westerse cultuur) benaderen we het vaak als een bijzaak. Het wordt zelfs afgedaan als een optelsom van een hoeveelheid calorieën. Hoe iemand zich verhoudt tot de inname van voeding is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

 

 

We zijn gewend om aan onze fysieke behoefte te denken. Als we honger hebben, gaan we eten, hebben we dorst, dan drinken we, voelen we ons ziek, dan bezoeken we dokter. Maar om één of andere reden wanneer het om onze mentale gezondheid gaat, dan weten we niet hoe we daarmee om dienen te gaan. Wanneer we voelen dat iets niet in orde is, onderdrukken we onze emoties en verwaarlozen wij de innerlijke behoefte. Daar ligt het punt waar de verkeerde prioriteiten stellen. Zie daar de verwachting van een werkgever versus de werkdruk op de werknemer. Bovendien zijn we in ons dagelijks leven verstrikt geraakt door ons te richten op de buitenwereld. Het zogenaamde ‘scoren-en-erbij-horen’ principe. Het uiterlijk leven waar routine, dagelijkse sleur en afspraken een grote rol spelen. Hierdoor vergeten we onze innerlijke behoeften.

 

De “spirituele voeding”, en dan heb ik het echt niet over religie, maar over geestelijke voeding.

 

Informatie die wij in grote mate onbewust verorberen. We worden geestelijk (lees: mentaal) gevoed door alles wat er om ons heen gebeurd. Het kan iets van heel dichtbij zijn of heel ver weg, maar kruist het onze aandacht, dan voeden wij ons ermee. Ongeacht of wij het nu wel leuk of vervelend vinden, onze omgeving heeft een effect op ons. 

 

Ook dit is voeding, voeding is daarom m.i. niet alleen eten voor het fysieke lichaam. Voeding is voor de Body, Mind & Soul. En net als op een menukaart met gerechten hebben wij voor deze vorm van “Soulfood” ook een keuze: Ongezonde voeding, Junkfood en gezonde voeding. Wat houdt dat in? Heel simpel; ongezonde voeding is net zoals bij eten niet goed. Laten we het voor het gemak “Spiritueel Ongezonde Voeding” noemen, dit komt als voeding bij binnen bij het openen van de krant of het zien op de tv, of het luisteren van de radio om over het nieuws op de hoogte te zijn. Negatieve berichten zuigen we daarmee op. Alleen maar negatief? Ja, let maar eens op of we ook positief nieuws voorgeschoteld krijgen. We verteren het haast gedachtenloos. Op het acht uur journaal worden we keurig begroet met ‘Goedenavond, dames en heren..’ en vervolgens komt er een bak ellende van binnen- en buitenland over ons heen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je van het nieuws moet afzonderen, maar simpelweg minder ervan innemen kan ook. Natuurlijk kunnen we het niet vermijden, het hoort immers bij de mens. 

 

Dan is er ook de zogenaamde “Spirituele Junkfood”. Daar hoort de televisie (films, series, praatprogramma’s etc), Social Media,  en alles wat je doet om de tijd te doden. En net als bij de gewone Junkfood geldt: het is prima op z’n tijd en met mate. Absorbeer er niet te veel van luidt het devies want dan pleeg je een aanslag of je geestelijke gezondheid. Het kan zelfs een negatief zelfbeeld veroorzaken. Heb je trouwens wel eens gehoord van de term ‘emotional eating’? Soms willen wij graag een leegte vullen of het gevoel van emotionele pijn verdringen door het eten van Junkfood. Zowel fysiek als spiritueel. Wanneer onze geest/ziel voldaan is, dan verdwijnt de behoefte van externe vervangingsmiddelen. 

Tenslotte voeden we onszelf met de “Gezonde Spirituele Voeding”. Dit kan van alles zijn wat ons gelukkig en blij maakt. Dat kan door bijvoorbeeld te gaan mediteren, motiverende films/video’s, positieve en inspirerende berichten, een wandeling in de natuur, inhoudelijk diepe gesprekken met vrienden en naasten, delen van emotie, een hobby uitoefenen, sporten enzovoorts.  Alles wat ons gelukkig maakt, geeft ons het voordeel van een positief effect op langer termijn zoals mentale kracht, vervulling en innerlijke rust. 

Eten uit verveling, eten uit verdriet ... eten is in de loop der jaren een excuus geworden. Het is daarom zo belangrijk om meer bewust te worden waarmee je voedt. Voeding is in mijn beleving meer dan eten alleen. Het is alles wat je tot je neemt... voeding is er voor je body, mind & soul. 

 

De bekende Oostenrijkse psychotherapeut Viktor Frankl zei: "Wanneer we niet langer in staat zijn om een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen".

 

Het terugkeren naar een pre-Corona tijdperk is niet gewenst en voor velen zelfs ondenkbaar. Het nieuwe tijdperk dient zich aan. Het “Nieuwe Normaal” zal de komende jaren veel aandacht krijgen. Het is immers gebleken dat het kán, nu nog de wil om dat ook te bewerkstelligen. Een ommekeer in de gezondheidszorg, meer aandacht voor de senioren, veranderingen in dagelijkse bedrijfsvoering? Thuiswerken, 50-50 thuisonderwijs, meer dan ooit op onze gezondheid letten? Wie zal het zeggen? Feit is dat de verandering zich aandringt en daar zullen we gezamenlijk invulling aan geven. Meer bewust leven, bewust werken, bewust eten … ik ben er al mee bezig. Jullie ook? 

 

27.06.2020

Wil jij een berichtje krijgen als ik een nieuwe blogpost heb?

Laat dan hieronder je naam en email adres achter.